Senin, 26 Juli 2010

DAFTAR NAMA-NAMA WALI KELAS
MAN 1 WATAMPONE
TAHUN PELAJARAN 2010/2011
NO. NAMA KELAS
1. NURAISYAH, S.Ag X1
2. Dra. MISRIAH X2
3. Dra. Hj. NURHASANAH X3
4. Dra. DARMAWATI X4
5. KASMAWATI, S.Pd X5
6. SITTI NURHAYATI, S.Pd X6
7. H. BEDDU SOLONG, S.Pd XI BAHASA
8. KARTINI, S.Ag XI IPA1
9. Dra. ARSIAH XI IPA2
10. MARDAWIYAH, S.Ag XI IPA3
11. SURIATI, S.Pd XI IPA4
12. Dra. IDA WIRDIANA XI IPS1
13. HAMDAN, S.Pd XI IPS2
14. Drs. A. ANSHARI XI IPS3
15. AHMAD, S.Pd.I XII BAHASA
16. HASNIAR, S.Pd XII IPA1
17. MUHAMMAD FIRMAN, S.Ag XII IPA2
18. SULMIATI, S.Pd.I XII IPA3
19. Dra. ROSNI XII IPA4
20. Drs. MUH. KAHARUDDIN, S.Pd XII IPS1
21. Drs. ABD. AZIS, S.Pd XII IPS2
22. MUH. SALEH, S.Pd XII IPS3

Senin, 05 Juli 2010

SEJARAH MAN 1 WATAMPONE

MAN 1 Watampone didirikan pada tanggal 8 November 1969 dengan surat keputusan Menteri Agama RI no 158 Thn 1969 dengan nama Madrasah Aliyah Agama Islam Negeri, lalu MAN Watampone, setelah PGAN Watampone berubah Menjadi MAN 2 Watampone MAN Watampone berubah menjadi MAN 1 Watampone
Terletak jalan Sukawati Kelurahan Manurunge Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone.
Tahun Ajaran 2010/2011 MAN 1 watampone terdiri dari 22 lokal belajar yaitu
1. Kelas X ada 6 lokal
2. Kelas XI
a. XI Bahasa
b. XI IPA1 - IPA4
c. XI IPS1 - IPS3
3. Kelas XII
a. XII Bahasa
b. XII IPA1 - IPA4
c. XII IPS1 - IPS3
4. Workshop Keterampilan
a. Keterampilan Pengelasan
b. Keterampilan Tata Busana
5. Fasilitas Hot Spot Gratis Untuk Koneksi Internet

Nama-nama Kepala MAN 1 Watampone mulai 1969 - Sekarang
1. Drs. KH. Abd Azis Palaguna
2. Drs. H. Muhsin Baqi
3. KH. Buaety Abbas, BA
4. Drs. H. Muh. Zubaer
5. Drs. H. Muh. Ishak
6. Drs. H. Husain Naco
7. Dra. Hj. Nurmala Subair
8. Dra. Hj. Andi Astina. P
9. Drs. Nawawi Rasyid

Sabtu, 03 Juli 2010

STRUKTUR ORGANISASI MAN 1 WATAMPONE
TAHUN AJARAN 2010/2011

KEPALA : Drs. NAWAWI RASYID
WAKAMAD KURIKULUM : Drs. TAHAR, M.Pd.I, M.Si
WAKAMAD KESISWAAN : Drs. MUSLIMIN, MM
WAKAMAD SARANA : Drs. AGUSTAN. AW
WAKAMAD HUMAS : Drs. ABDUL AZIS, S.Pd
WAKAMAD KETERAMPILAN : Drs. ALMIN
KA. TATA USAHA : M. ARIEF
KA.LAB. KOMPUTER : BAHARUDDIN, S.Pd
KA. LAB KIMIA : Drs. MUH. SYUKUR
KA. LAB. BIOLOGI : KASMAWATI, S.Pd
KA. LAB FISIKA : Drs. MUH. ARIFIN
KA. LAB. BAHASA : Dra. SULAEHA, S.Pd
KA. PERPUSTAKAAN : A. SUDIRMAN ABU HAYER, S.Pd
KA. WORKSHOP LAS : Drs. MUH. JUHDI
KA. WORKSHOP BUSANA : Dra. Hj. MARWAH. G

PENGURUS PGRI MAN 1 WATAMPONE 2010-2015

SUSUNAN PENGURUS PGRI MAN 1 WATAMPONE

KETUA : Drs. MUH. SYUKUR
WAKIL KETUA : MUHAMMAD FIRMAN, S.Ag
SEKRETARIS : BAHARUDDIN, S.Pd
BENDAHARA : KASMAWATI, S.Pd
ANGGOTA : 1. A. SUDIRMAN ABU HAYER, S.Pd
2. MUH. SALEH, S.Pd